hello i'm Martijn de la Cosine

"What is worth doing, is worth doing well"

I am a Software Craftsman Fullstack Java Developer Public speaker Enthousiast Team driver

Over Martijn

In mij vind je een enthousiaste, gedreven en ondernemende Java ontwikkelaar met een goed gevoel voor humor. Het geeft mij energie wanneer ik er in slaag zowel ontwikkel- als teamprocessen soepel te laten verlopen. Om dit te bereiken lever ik kwalitatief goede software die op een duidelijke manier gedocumenteerd, voldoende getest en uitvoerig besproken is met de stakeholders. Ook richt ik mij op kennisoverdracht en intensieve samenwerking om tot goede en gedragen probleemoplossingen te komen. Binnen het team ben ik de aanjager die zorgt dat zowel de ontwikkel- als de interpersoonlijke processen soepel lopen. Als actieve aanpakker wil ik mij bewust blijven ontwikkelen door mij te richten op afwisselende en uiteenlopende opdrachten.